Our Blog

We are passionate about web design & development

okt 22

De Corona-epidemie is een natuurramp die we niet onder controle hebben.
Hiermee samenhangende gebeurtenissen zijn niet te voorspellen. We weten niet hoe lang het gaat duren en wat de omvang van de gevolgen hiervan zullen zijn.

Uiteraard hebben wij binnen ons bedrijf de nodige aanpassingen gedaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dat neemt niet weg dat met betrekking tot voorwaarden en verplichtingen een situatie van overmacht kan ontstaan bij zowel onze leveranciers als bij ons intern.

Daarom informeren wij u, dat ook ons bedrijf blootgesteld kan worden aan overmacht en als gevolg daarvan niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor vertraagde leveringen als gevolg van de Corona-epidemie.

Uiteraard blijven wij ons, zoals altijd, voor 100% inzetten om de door u gewenste levertijd te realiseren.

Blijf gezond!

Your comment